Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

eskitap.com sitesinde 2. el kitaplar, dergiler, yayınlar, ansiklopediler satılmaktadır.

Eskitap.com sitesinden sadece eskitap.com sitesine üye olan kullanıcılar alışveriş yapabilir.

18 yaşından küçük kişiler eskitap.com sitesinden alışveriş yapamazlar. 18 yaşından küçükler için ürünler satışa sunulmuş olsa da, bu ürünleri yetişkinler satın alabilir.

2. el ürünler eskitap.com tarafından titizlikle kontrol edilmekte ve sonrasında satışa sunulmaktadır. 2. el ürünler için, ürünün sayfasında, ürünün özellikleri, 2. el durumu ile ilgili bilgiler, varsa kitaptaki kusurlar açıkça belirtilmiştir. 2. el kitaplar titizlikle incelenmesine rağmen kitap içinde önceki kullanıcının kurşun kalem veya tükenmez kalem ile kitabın okunmasına mani olmayacak şekilde notlan alınmış, satırların altı çizilmiş, fosforlu kalemle işaretleme yapılmış olabilir. Bu tür kusurlar kitabın okunmasına mani olmayacağı için hafif kusur olarak değerlendirilir ve 2. el ürünler bu şekilde satışa çıkarılır. 2. el ürünlerde kitap sahifelerinde daha önceki sahibinin yazmış olduğu isimli sayfalar tamamen veya sadce ismin yazılı olduğu kısım kitap sahibinin istemesi durumunda satışa çıkarılmadan önce koparılmış veya üzeri yazı okunmayacak şekilde karalanmış olabilir. Bu tür işlemler kitabın okunmasına mani olmayacak şekilde yapılmaktadır. Bu tür durumlar da hafif kusur olarak değerlendirilir. Notlar arasında bu tür hafif kusurlar belirtilmemişse dahi satın alan kullanıcı bu tür kusurların olabileceğini, satın alma işlemiyle birlikte kabul etmiştir.

Eskitap.com sitesinden kredi kartı veya banka havalesi ödeme şekilleri ile alışveriş yapılabilmektedir. Banka havalesi ile alışveriş yapmak isteyen üyelerimiz ödemelerini en geç 7 iş günü içinde belirtilen banka hesap numaralarına açıklama kısmına sipariş nosunu da belirterek yapmak zorundadır. 7 iş günü içinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilecektir.

Üyeler sipariş esnasında teslimat adreslerini doğru ve eksiksiz girmek zorundadır. Yanlış ve eksik girilen bilgilerden dolayı oluşabilecek olumsuz durumlardan eskitap.com sitesi sorumlu tutulamaz. Eskitap.com satın alma işlemi için kullanıcıya e-posta yoluyla gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. Üye, sipariş bilgilerinde hatalı giriş tespit etmesi durumunda derhal eskitap.com sitesine sipariş numarası ile birlikte eskitap@eskitap.com adresine e-posta göndermelidir.

Ürünün satın alındığı tarihteki fiyat geçerlidir ve üye bu fiyat üzeirnden satın alma işlemini kabul etmiştir. Satın alma işleminin bitmesinden sonra ürünün fiyatının değişmesinden dolayı eskitap.com sorumlu tutulamaz, üye herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Eskitap.com, siparişin tamamlanması ve elektronik ortamda satın alan üyenin satış sözleşmesini onaylanmasından sonra, herbir ürün için yasal olarak en geç 30 günlük sürede teslim edilmek üzere, ürünleri satın alan kişiye veya sözleşmede belirttiği adrese ve kişiye gönderilmek üzere faturası ile birlikte kargoya teslim edecektir. Ürünlerin, eskitap.com tarafından kargoya verilmesinden sonra, satın alan üyeye sağlam ve eksiksiz tesliminden kargo firması sorumludur.

Üye ürünün kendisi dışında başka bir kişi/kuruluşa teslim edilmesini istediğinde, belirttiği kişi/kuruluş ürün teslim almak istemezse bu durumda oluşacak olumsuzluklardan eskitap.com sorumlu tutulamaz.

Ürünleri teslim alacak kişi, kargonun teslimi aşamasında, kagodan kaynaklanan sorunları tespit ettiğinde derhal kargo görevlisine tutanak tutturmalı ve bu durumu eskitap.com’a bildirmelidir.

Ürünler gönderilmeden, üyenin yaptığı ödeme herhangi bir şekilde banka tarafından iptal edilirse eskitap.com ürünleri gönderme yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.
Ürünlerin tesliminden sonra yapılan ödemenin herhangi bir şekilde banka tarafından iptal edilmesi durumunda, üye ürünlerin bedelini 3 iş günü içinde eskitap.com’a ödemeli veya ürünleri eksiksiz, hasarsız varsa hediyeleri ile birlikte, kargo veya oluşabilecek diğer bedeller satın alan üyeye ait olmak üzere eskitap.com’a geri göndermelidir.

Eskitap.com, tarafların iradesi dışında meydana gelen, önceden öngörülemeyen, nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, tabii afet, savaş, terör, ayaklanma gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. gibi mücbir sebepler nedenleri ile ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu satın alan üyeye 3 iş gün içinde bildirir. Böyle durumlarda üye, siparişin iptal edilmesini veya ürünlerin teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar gönderiminin ertelenmesini isteyebilir. Siparişi iptal edilmesi halinde üyenin ödediği tutar 14 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten sipariş esnasında yaptığı ödeme yöntemi yoluyla geri ödenir. Ödeme havale, EFT veya banka ATM’si yoluyla yapılmışsa üyeden, kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını ve banka hesap sahibinin ad-soyadını/ünvanını doğru ve eksiksiz bir şekilde istenir ve geri ödeme bu bilgilere göre yapılır.

Ürün, sipariş edildikten sonra, mücbir sebepler oluşmamışsa 3 iş günü içinde kargoya verilecektir.

İADE İŞLEMLERİ

Aşağıda kanun ile belirlenen ürünlerde cayma hakkı kullanılamamaktadır:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Ürünün tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kitap, dergi, cd gibi kopyalanabilir tarzdaki ürünleri iade edebilmeniz için:
Teslim edilen ürünlerin iade edilebilmesi için, ürünün ambalajının açılmamış olması, ürünlerin eksiksiz olması, ürünlerin zarar görmemiş olması, varsa ürünler birlikte gönderilen hediyelerin sağlam, kullanılmamış ve eksiksiz olması gerekmektedir.

Üye ürünlerin tesliminden sonra 14 günlük süre içinde ürünler yukarıda belirtilen iade edilebilir şartlara uyuyorsa iade işlemini gerçekleştirebilir. İade işleminden önce üye eskitap.com’a eskitap@eskitap.com adresine mail atarak ürünleri iade sebebi, sipariş nosunu belirtmek zorundadır. İade işlemi ile birlikte ürün, hediyeler ve faturanın eskitap.com’a eksiksiz ve sağlam gönderilmesi gerekmektedir. Ürünler eskitap.com’a ulaştıktan sonra incelenecek ve durum üyeye bildirilecektir. İade işleminin kabul edilmemesi durumunda, sebebiyle birlikte üyeye durum bildirilir ve ürünler kargo ve diğer masraflar üyeye ait olmak üzere ürünler geri gönderilir. İade kabul edilmişse durum üyeye bildirilir ve üyenin yaptığı ödeme 14 gün içinde kendisine nakten ve defaten sipariş esnasında yaptığı ödeme yöntemi yoluyla geri ödenir. Ödeme havale, EFT veya banka ATM’si yoluyla yapılmışsa üyeden kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını ve banka hesap sahibinin ad-soyadını/ünvanını doğru ve eksiksiz bir şekilde istenir ve geri ödeme bu bilgilere göre yapılır.

DİĞER HÜKÜMLER

Üye ile eskitap.com sitesi arasında satış sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde, üyenin ikametgahının bulunduğu veya üyenin ürünleri teslim aldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Bu sözleşme metninde yer alan maddeler bilgilendirme amaçlıdır. Üye satın alma esnasında mesafeli satış sözleşmesini onaylayacaktır. Üyenin satın alma esnasında onaylayacağı mesafeli satış sözleşmesi esas alınacaktır. Satış sözleşmemizi, karşılaşılan yeni durumlardan, değişen kanunlardan veya herhangi bir sebepten dolayı üyelere ve ziyaretçilere bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya yenileyebiliriz. Kullanıcı bu sözleşmeyi ve değişebilecek maddeleri takip etmekle yükümlüdür.